บรรยายงานเชื่อมและความปลอดภัยง...
ReadyPlanet.com


บรรยายงานเชื่อมและความปลอดภัยงานเชื่อม


 

   มีความยินดีให้บริการ ให้คำปรึกษา ออกแบบ คำนวณ ควบคุม อำนวยการ ตรวจสอบ ตรวจรับรอง ฝึกอบรมด้านงานเชื่อม โดยทีมงาน วิศวกรการเชื่อมสากล (IWE) และวิศวกรระดับวุฒิอุตสาหการ ระดับสามัญอุตสาหการ อาจารย์มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าฯ ตรงความต้องการของผู้รับบริการ ดังนี้
1.
งานด้านวิศวกรรมโรงงาน งานออกแบบวางผัง แผนผัง การติดตั้งเครื่องจักรโรงงาน (Plant Lay – Out Design)
2.
การขออนุญาตแจ้งเริ่มประกอบกิจการ ต่ออายุ ขยายกิจการ โรงงาน กนอ. ( กนอ. 03/1 กนอ. 03/3 และ กนอ.03/5) จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยวิศวกรอุตสาหการระดับวุฒิวิศวกร ระดับสามัญอุตสาหการ และวิศวกรสิ่งแวดล้อมระดับสามัญวิศวกร
3.
งานด้านการวิเคราะห์ความเสียหาย (Failure Analysis)
4.
งานด้านการจัดทำ WPS, PQR สำหรับงานเชื่อม
5.
สอบรับรองช่างเชื่อม WQT ตาม Code และ Standard ตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ เช่น AWS, ASME, ISO 9606
6.
บรรยายเกี่ยวกับงานเชื่อมในทุกกระบวนการเชื่อม
7.
รับฝึกอบรมช่างเชื่อมเพื่อสอบรับรองฯ หรือทำงานในทุกกระบวนการเชื่อม
8.
งานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (safety)
9.
รับปรึกษาและจัดทำระบบ ISO 14001และ 45001
10.
รับจัดทำ WI ประเมินความเสี่ยง Job Safety Analysis (JSA)

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
พิพัฒน์ อาชาทรง
วิศวกรการเชื่อมสากล (IWE)
สามัญวิศวกร (สอ.976)
Mobile: 095 245 3554
E-Mail: 
archasong@hotmail.comarchasong@gmail.com
ID Line: 0860484877Post by A.PIPAT :: Date 2019-09-27 12:18:24


Opinion
Opinion *
By  *
E-Mail 
Don't Display E-mail