บริการงานวิศวกรรมโดย วุฒิและสา...
ReadyPlanet.com


บริการงานวิศวกรรมโดย วุฒิและสามัญวิศวกรอุตสาหการ / สามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อม/ สามัญวิศวกรเคมี / สามัญวิ


บริการงานวิศวกรรมโดย วุฒิและสามัญวิศวกรอุตสาหการ / สามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อม/ สามัญวิศวกรเคมี / สามัญวิศวกรไฟฟ้า และภาคีวิศวกรเครื่องกล ติดต่อ:086-812-7585

 

*บริการ ให้คำปรึกษา ออกแบบ คำนวณ ควบคุม อำนวยการ ตรวจสอบ ตรวจรับรอง งานวิศวกรรมโรงงาน งานออกแบบวางผัง แผนผัง การติดตั้งเครื่องจักรโรงงาน (Plant Lay – Out Design & M/C Installation) แบบแปลน แผนผัง รายการคำนวณ รายการเครื่องจักร เอกสาร การขออนุญาต ตั้ง แจ้งเริ่มประกอบกิจการ ทดสอบเดินระบบ ต่ออายุ ขยายกิจการ โรงงาน ต่อ กนอ.(กนอ. 03/1) และ กรอ.(รง. 3) งานระบบบำบัดมลพิษทางน้ำ และอากาศโดยวิศวกร วุฒิและสามัญวิศวกรอุตสาหการ / สามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อม/ สามัญวิศวกรเคมี และภาคีวิศวกรเครื่องกล

 

*รับรองสีกันไฟ สีทนไฟ โดยวุฒิวิศวกรโยธา

 

*ตรวจสอบรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าโรงงาน โดยสามัญวิศวกรไฟฟ้า

 

*ตรวจสอบอาคารประจำปี

 

ติดต่อ : 086-812-7585 ; 088-602-9626 ;082-545-1979Post by S.P.E. :: Date 2014-09-09 00:30:02


Opinion
Opinion *
By  *
E-Mail 
Don't Display E-mail