เขม่าและตะกรันในบอยเลอร์ สร้างปัญหามากกว่าที่คิด
ReadyPlanet.com
dot
หมวดเครื่องทำความสะอาดท่อ
dot
bulletเครื่องแยงเขม่า ในท่อไฟ boiler
bulletเครื่องแยงตะกรันในท่อน้ำ boiler
bulletคอนเดนเซอร์& ชิลเลอร์
bulletโรงงานน้ำตาล
bulletApplication
dot
DRAIN CLEANER MACHINE
dot
dot
Duet Cleaning Service
dot
dot
Newsletter

dot
bulletShipment
bulletHVAC Industry Links
เขม่าและตะกรันในบอยเลอร์ สร้างปัญหามากกว่าที่คิด

เขม่า และ ตะกรัน ในบอยเลอร์  สร้างปัญหามากกว่าที่คิด !!!!!!

เขม่า (Soot) เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง ซึ่งเชื้อเพลิงแข็งจะเกิดเขม่ามากกว่าเชื้อเพลิงเหลวและเชื้อเพลิงก๊าซ โดยเขม่าจะมีขนาดโมเลกุลที่ใหญ่กว่าควัน (Smoke) ดังนั้นจึงเกาะและสะสมอยู่บนพื้นผิวแลกเปลี่ยนความร้อน เมื่อเขม่ามากขึ้นอุณหภูมิไอเสียที่ออกปล่องจะสูงขึ้น ส่งผลให้การสูญเสียความร้อนออกทางปล่องมากขึ้น และ โดยทั่วไปเขม่าที่หนาขึ้น 1 มิลลิเมตร จะทำให้เกิดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นประมาณ 15-20% 

 

ตะกรัน (Scale) เกิดจากการรวมตัวของสารละลายที่อยู่ในน้ำเกิดเป็นของแข็งเกาะบนพื้นผิวแลกเปลี่ยนความร้อน ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนลดต่ำลง  ซึ่งจะทำให้การสูญเสียความร้อนทางปล่องไอเสียมากขึ้น โดยสังเกตจากอุณหภูมิไอเสียจะสูงขึ้น ซึ่งตะกรันที่หนาขึ้นทุกๆ 1 มิลลิเมตร จะทำให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นประมาณ 2%

 

 

ดังนั้นผู้ใช้หม้อไอน้ำควรตรวจสอบอุณหภูมิไอเสียเป็นประจำโดยทำการบันทึกอุณหภูมิไอเสียหลังจากปรับตั้งปริมาณอากาศที่เหมาะสม และต้องทำความสะอาดโดยการขัดเขม่าและตะกรัน อย่างถูกวิธี ด้วยเครื่องขัดเขม่าและตะกรัน เพื่อลดการสูญเสียความร้อน

 

 

 
เครื่องทำความสะอาดท่อ

เครื่องทำความสะอาดชินเลอร์ คอนเทอร์เซอร์
เครื่องทำความสะอาดท่อ
เครื่องทำความสะอาดชิลเลอร์ คอนเดนเซอร์
เครื่องทำความสะอาดชิลเลอร์ คอนเดนเซอร์
เครื่องแยงตะกรันในท่อ condenser, chiller, evaporators article
Tube Cleaner for Water Tube Boiler article